Indicatori

ACTIVITATEA REZULTATE / INDICATORI
A1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
A1.1 Constituirea echipei de management a proiectului și asigurarea managementului proiectului Organigrama – 1

Manual de proceduri – 1

Fișe de post – 9

A1.2 Planificarea periodică a activităților proiectului Flow chart pe procese și responsabilități – 1
A1.3 Coordonarea activităților de implementare a proiectului Întâlniri de lucru ale echipei de proiect – 14
A1.4 Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului Rapoarte de monitorizare a activităților – 14

Sistem informatic și de comunicare – 1

Plan monitorizare, coordonare și control – 1

A1.5 Monitorizarea tehnico-financiară a progresului proiectului Rapoarte de audit/monitorizare tehnico-financiară – 5
A1.6 Raportarea periodică a stadiului de implementare a proiectului Rapoarte privind stadiul de implementare proiect – 5 (trimestrial)
A2 REALIZAREA ACHIZIȚIILOR NECESARE DOTĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII SERVICIULUI DEZVOLTAT
A2.1 Planificarea achizițiilor și a tipului de procedură aplicat Plan de achizitii – 1

Procedură achiziție

A2.2 Elaborarea documentației specifice, în raport de cerinte Documentație atribuire contracte
A2.3 Aplicarea procedurii de achiziție Proceduri achiziție activate
A2.4 Finalizarea achizițiilor și încheierea contractelor
A.3 INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA PROIECTULUI
A3.1 Organizarea conferinței de lansare a proiectului; organizarea conferințelor de presă; mediatizarea pe site-ul DGASPC și pe pagina DGASPC de pe site-ul de socializare Facebook Conferință lansare – 1

Comunicat de presă – 1

Mape informative – 50

A3.2 Elaborarea identității vizuale a proiectului: logo și slogan; realizarea de pliante, broșuri și afișe Pliante –1000 buc

Brosuri – 500 buc

Afișe/postere – 200 buc

A4. SELECȚIA PERSONALULUI Concurs organizat conforn legislației în vigoare pentru personalul care acompaniază beneficiarii și/sau selectare personal propriu – 9 posturi
A5. ELABORAREA INSTRUMENTELOR ȘI PROCEDURILOR DE LUCRU PENTRU SERVICIUL DEZVOLTAT Manual proceduri – 1

Instrumente lucru

A6. IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR DIRECȚI ȘI INDIRECȚI Procedură identificare beneficiari
A7. INFORMARE, EDUCARE, COMUNICARE ÎN VEDEREA PREVENIRII VIOLENȚEI ÎN FAMILIE.  PROMOVAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE OFERITE
A7.1 Realizare materiale informative cu privire la fenomenul violenței în familie Pliante – 800 buc

Broșuri – 300 buc

Fluturași – 1000 buc

A7.2 Organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare şi popularizare Întâlniri cu cetăţenii din mediul rural – 5 localități

Activităţi tip standuri de prezentare şi informare – 6 week-end-uri

A7.3 Organizarea de întâlniri în unități de învățământ Organizarea de întâlniri în 3 unităţi de învăţământ
A7.4.Desfăşurarea unor acţiuni publice stradale Marșuri – 2
A7.5 Organizarea de workshop-uri în vederea transferului de informații către partenerii sociali Workshop-uri – 2 cu câte 25 de participanți minim
A8 INSTRUMENTAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE
A8.1 Preluarea cazului Cazuri preluate – 45
A8.2 Înregistrarea cazului în evidențele proprii ale Centrului Cazuri înregistrate – 45
A8.3 Desemnarea managerului de caz și constituirea echipei care instrumentează cazul Decizie manager caz

Desemnare echipă pluridisciplinară pe caz

A8.4 Evaluarea inițială a cazului în situații de urgență Rapoarte de evaluare inițială – 45
A8.5 Formularea propunerii și emiterea de către directorul general al DGASPC a dispoziției de admitere Propuneri de admitere – 45

Dispoziții de admitere – 45

A8.6 Evaluarea detaliată, comprehensivă și multidimensională a situației copilului, victimă a violenței în familie Rapoarte de evaluare detaliate – 45
A8.7 Planificarea serviciilor și intervențiilor în Planul Individualizat de Protecție/Plan de Reabilitare PIP / PR realizate – 45
A8.8 Furnizarea serviciilor specializate Servicii specializate acordate în funcție de situații (conform PIP / PR)
A8.9 Monitorizarea post-intervenție  Rapoarte monitorizare post-intervenție – 15
A9 ACOMPANIEREA ÎN CENTRUL PENTRU ADĂPOSTIREA VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE Persoane acompaniate în centru – 45
A 10 FINALIZAREA PROIECTULUI
A10.1 Evaluarea rezultatelor și raportare finală privind implementarea proiectului Raport cu rezultatele proiectului – 1
A10.2 Arhivarea documentelor elaborate în urma implementării proiectului Documentele elaborate sunt arhivate respectând legislația în vigoare
A10.3 Organizarea conferinței de final a proiectului Conferința de final – 1

Mape prezentare rezultate – 50

Comunicat presa – 1

 

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.